Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2010

underek
20:44

Opera 10.60 Alpha 1: Speed, eye-candy, and bug fixing

@opvard According to ODIN, Opera 10.60 Beta will be faster than the alpha, support even more web standards, and have more new features.

Tags: Opera

December 20 2009

00:31

Szybka Opera 10.50 wkrótce!


While everyone is off for Christmas vacation, the desktop team is working hard on preparing a nice holiday gift for Opera users. On December 22nd we will release a 10.5 pre-alpha. We'll keep it a surprise for now, but the keyword is: speed. 


Tak brzmi wiadomość na blogu Opera Desktop Team. Kluczowe słowo to szybkość. Kiedyś opera chełpiła się mianem najszybszej przeglądarki internetowej, możliwe, że programiści chcą wrócić do tego. Jeśli tak to dowiemy się tego już 22 grudnia 2009 roku.  
 Carakan czy Presto 2.4        

Wszystko podobnie jak przy wydaniu Opera Unite jest utrzymane w ogromnej tajemnicy leczy internauci już spekulują.  Odpowiedzi nie nasuwa się zbyt wiele. Carakan lub Presto 2.4, a może dwa jednocześnie. Presto 2.4 to ulepszony silnik renderujący strony, wciąż znajdujący się w fazie rozwoju, ale zaimplementowany już w Operze Mobile 10. Obiecywany już od jakiegoś czasu silnik JavaScript, czyli Carakan podobno działa cuda.  Posiada specjalizowany moduł obsługi wyrażeń regularnych i potrafi generować natywny kod.

Osobiście stawiam na coś innego. Nie potrafię powiedzieć, co to będzie, lecz myślę, że Opera czymś zaskoczy. Należy jednak pamiętać o fakcie, że wydanie 10.5 ma, statut pre-alpha i może, nie działać w 100 % .   
  
A wy, drodzy czytelnicy co myślicie?

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl